EVENT

IMNEW DANCE가 전해드리는 특별한 이벤트 소식을 만나보세요.

IMNEW DANCE HANOI SPECIAL FREE WORKSHOP ▶ FEELION

페이지 정보

작성자IM_NEW 댓글 0건 조회 410회 작성일 18-07-11 13:57

본문

https://youtu.be/MHq2wCMCPx4

 FEELION
- Dancer trong MV Why don't you know / RollerCoaster của 'CHUNGHA'
- Dance cho Pyeongchang 2018

FREE DAY 2. 20/07/2018

FREE DAY 3. 21/07/2018

※ Mỗi một sự kiện của một ngày sẽ chỉ được diễn ra trong ngày.

※ Sự kiện trên đây sẽ chỉ diễn ra ở học viện tại Việt Nam.

※Sự kiện nêu trên sẽ được tiến hành theo thứ tự ai đến trước sẽ được tham gia trước tại điạ điểm của chúng tôi nên vì thế sẽ có thể bị giới hạn số lượng người tham gia.

Tầng 1 trung tâm thương mại gorden place ,mỹ đình sông đà , hà nội ,việt nam

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.